Πελατολόγιο
Τα τελευταία 25 χρόνια η ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ε. ΧΡΥΣΑΓΗΣ κατασκευάζει εργαστηριακά μηχανήματα για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών. Στην συνέχεια μπορείτε να δείτε το πελατολόγιο της καταχωρημένο σε επαγγελματικούς τομέίς.
Πανεπιστήμια
ΤΕΙ
Βιομηχανίες
& Επιχειρήσεις
Ερευνητικά
εργαστήρια
Τεχνικές εταιρίες
Βιομηχανίες σκυροδέματος
Υπουργείο
Γεωργίας
Κρατικά εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου
Φυτώρια, παραγωγοί σποροφύτων & εταιρίες εμπορίας σπόρων
Ιδιωτικά εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου
Συνεργάτες
Χώρες εξαγωγής
cdr_v4_220110008010.jpg cdr_v4_220110008009.jpg cdr_v4_220110008008.jpg cdr_v4_220110008007.jpg cdr_v4_220110008006.jpg cdr_v4_220110008005.jpg cdr_v4_220110008004.jpg cdr_v4_220110008003.jpg industries_02.jpg
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
Η εταιρία
Ποιότητα
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Εμμανουήλ Ε. Χρυσάγης
Χάρτης
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία