Προϊόντα
Τα προϊόντα μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εργαστηριακές & βιομηχανικές εφαρμογές ή οπουδήποτε απαιτείται ακριβής έλεγχος διαφόρων παραμέτρων όπως θερμοκρασία, σχετική υγρασία, προσομοίωση ηλιακού φωτος, σύνθεση αέρα με μίγματα αερίων κ.ά..
Οταν οι τυποποιημένες προδιαγραφές των μηχανημάτων μας δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις σας ή χρειάζεστε μία πρωτότυπη συσκευή που δεν υπάρχει σε παραγωγή, έχουμε την δυνατότητα να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε ειδικά για εσάς το κατάλληλο μηχάνημα.
Εξοπλισμός εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου προϊόντων και υλικών
Εξοπλισμός εργαστηρίων Γεωπονίας, Βιολογίας και Βιομηχανιών
Εξοπλισμός εργαστηρίων Βιομηχανιών φαρμάκων
Εξοπλισμός Φυτώριων, Παραγωγών πολλαπλασιαστικού υλικού
και Ελέγχου βλαστικότητας σπόρων
Καταγραφικά, data loggers και Όργανα μέτρησης
Μικρές συσκευές εργαστηρίων
Κατασκευή ειδικών μηχανημάτων κατά παραγγελία
Κλιματισμός, αερισμός, καθαρισμός αέρα εργαστηρίων
Συντήρηση Επισκευή Τεχνική υποστήριξη
Εμμανουήλ Ε. Χρυσάγης
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
Πελατολόγιο
Η εταιρία
Ποιότητα
Home
Προϊόντα
Χάρτης
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία