Ποιότητα
Ακολουθώντας τους ρυθμούς και τις απαιτήσεις της εποχής εγκαταστήσαμε και συντηρούμε σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 το οποίο υπηρετεί την πολιτική ποιότητας:
1) Nα παράγει και παραδίδει προϊόντα που να συμμορφούνται πλήρως με τις καθορισμένες γι’αυτά απαιτήσεις και τους καθορισμένους χρόνους παράδοσης όπως αυτά προδιαγράφονται στις Τεχνικές προδιαγραφές τους και το πρόγραμμα παραδόσεων και κατά περίπτωση στα συμβόλαια προμηθείας τους, προσφέροντας συγχρόνως ένα καλό οικονομικό αποτέλεσμα στην ίδια την Επιχείρηση και τους πελάτες της.

2) Να συμμορφώνεται πάντοτε με την ισχύουσα Νομοθεσία που αφορά την ποιότητα, Ασφάλεια & επιρροή στο περιβάλλον των προϊόντων και των λειτουργιών της.

3) Να βελτιώνει συνεχώς τις σχετικές με την ποιότητα λειτουργίες της ώστε τα προϊόντα της να θεωρούνται ποιοτικά καλά στην Αγορά.

4) Να έχει στενή συνεργασία με τους πελάτες της και τους προμηθευτές της με στόχο την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της και επιπλέον να ενθαρρύνει τους εργαζομένους σ’αυτή να συμμετέχουν ενεργά και δημιουργικά στο στόχο της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας.

5) Να συμμορφώνεται και να υποστηρίζει τις εκάστοτε διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος .
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Εμμανουήλ Ε. Χρυσάγης
Η πολιτική ποιότητας της ΕΜ. Ε. ΧΡΥΣΑΓΗΣ είναι :
Χάρτης
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία