Δωμάτια συντήρησης
δοκιμίων σκυροδέματος
ECC Walk-in 6900D
ECC Walk-in 21k D
Τα φορητά δωμάτια ωρίμανσης δοκιμίων σκυροδέματος σχεδιάστηκαν ειδικά για τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των εργοταξίων αλλά και τα εργαστήρια βιομηχανιών σκυροδέματος που αντιμετωπίζουν έλλειψη χώρου. Καλύπτουν τις απαιτήσεις του Ελληνικού κανονισμού σκυροδέματος και τα πρότυπα EN 206-1 , EN 12390-2 / 2000 & ASTM C 511-98.
Αποτελούν την ιδανική λύση για οικονομία αφού επαναχρησιμοποιούνται από εργοτάξιο σε εργοτάξιο, διότι μεταφέρονται εύκολα και διευκολύνουν λόγω του εσωτερικού εξοπλισμού στην εργονομική διαχείριση μεγάλου αριθμού δοκιμίων. Κατασκευάζονται σε δύο τυποποιημένα μεγέθη ή με την επιθυμητή χωρητικότητα κατόπιν παραγγελίας.
Σύμφωνα με:

Ελληνικό κανονισμό σκυροδέματος

EN 206-1

ASTM C511-98
 
BS EN 196-3
Εξοπλίζονται με ιδιαίτερα αξιόπιστο σύστημα ύγρανσης που λειτουργεί με νερό κάθε ποιότητας, στοιχείο απαραίτητο ειδικά στα εργαστήρια εργοταξίων που χρησιμοποιούν νερό γεωτρήσεων.
Ολοι οι θάλαμοι εξοπλίζονται με ψηφιακά όργανα θερμοκρασίας & υγρασίας και το ειδικά σχεδιασμένο αισθητήριο υγρασίας PSYCHRO3d που σε αντίθεση με τα κοινά ηλεκτρονικά αισθητήρια μέτρησης της σχετικής υγρασίας συνοδεύεται από εγγύηση σωστής λειτουργίας εφόρου ζωής του θαλάμου .
Πλήρης εσωτερικός εξοπλισμός από ανοξείδωτο χάλυβα για απεριόριστη αντοχή ακόμα και με τα πιό σκληρά νερά στο σύστημα ύγρανσης 
Ζητείστε μας το αναλυτικο τεχνικό φυλλάδιο
Εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου υλικών
 
ECC-6900
ECC-21k
 Εξωτ.διαστάσεις (ΜΧΠΧΥ) 
 2,5Χ1,5Χ2,4 
 3,5Χ2,3Χ2,5 
Χωρητικότητα 
240 
 640
Θερμοκρασία 
20° C
± 0,5 
Σχετική Υγρασία 
100%  
Παροχή ρεύματος 
220-230V
1pH
380-400
3pH 
Εμμανουήλ Ε. Χρυσάγης
Σύνδεσμοι
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Επικοινωνία
(ΦΟΡΗΤΑ)
Site map
The company
Home
Procucts
Client list
Quality
Links
Contact