Εμμανουήλ Ε. Χρυσάγης
Θάλαμοι εκτροφής εντόμων 
Εντομοτροφεία
Walk-in GRWi /CMP2
GRWi 500-1000-1500/CMP2
Ειδικά χαρακτηριστικά
 
Η διαφοροποίηση στο σύστημα φωτισμού είναι απαραίτητη διότι οι λαμπτήρες που είναι κατάλληλοι για τα φυτά (απλοί φθορισμού, πυρακτώσεως, υψηλής πιέσεως νατρίου και metal halide) παρουσιάζουν στροβοσκοπικό φαινόμενο οφειλόμενο στην συχνότητα της παροχής του ρεύματος (50Hz) .
Η αστάθεια αυτή γίνεται αντιληπτή και επηρεάζει αρνητικά τα έντομα. Λύση αποτελεί η χρησιμοποίηση ειδικών μονάδων φωτισμού υψηλής συχνότητας ώστε να ελαχιστοποιείται το πρόβλημα. Η CDR ΕΜ.Ε.ΧΡΥΣΑΓΗΣ κατασκευάζει όλους τους θαλάμους εκτροφής εντόμων της σειράς GRWi (ανεξαρτήτως μεγέθους) με ειδικές ηλεκτρονικές μονάδες φωτισμού που λειτουργούν σε συχνότητα 20kHz.
Το σύστημα σχετικής υγρασίας είναι ηλεκτρονικό και ιδιαίτερα ακριβές παρέχοντας την δυνατότητα μικρομετρικής ρύθμισης στην παραγωγή υγρασίας και ειδικά ασφαλιστικά που αποκλείουν την αύξηση της σχετικής υγρασίας εκτός ορίων.
Οι θάλαμοι εκτροφής εντόμων διαθέτουν επίσης ένα ξεχωριστό κύκλωμα επανακυκλοφορίας αέρα μέσω φίλτρου άνθρακος που εξουδετερώνει τις οσμές απο την εκτροφή των εντόμων.   


 
GRW 500-1000/CMP2
Τεχνικά χαρακτηριστικά
GRW 1500/CMP2
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Walk-in GRW/CMP2
Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οι θάλαμοι διατροφής εντόμων είναι κατάλληλοι για κάθε τύπου εντομολογικές μελέτες. Διαθέτουν εξαιρετική εσωτερική αντιοξειδωτική προστασία ώστε να αντέχουν στο διαβρωτικό περιβάλλον καλλιέργειας εντόμων όπως της  drosophila.

 

Οι θάλαμοι για εκτροφή εντόμων της σειράς GRWi έχουν κοινά όλα τα εξωτερικά κατασκευαστικά και λειτουργικά  χαρακτηριστικά των δωματίων τύπου Walk-in GRW CMP2 ή των τροχήλατων θαλάμων ανάπτυξης φυτών τύπου GRW500-1000-1500 CMP2 εκτός των συστημάτων φωτισμού, σχετικής υγρασίας και φιλτραρίσματος αέρα.


 
Σύνδεσμοι
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Επικοινωνία
Εξοπλ. Γεωπ Βιολογ & Βιομηχ
Χάρτης
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία