Εμμανουήλ Ε. Χρυσάγης
Θάλαμοι επιμόλυνσης
Υγροί θάλαμοι
Walk-in GRWWt /CMP2
GRWWt 500-1000/CMP2
Ειδικά χαρακτηριστικά
 
Οι υγροί θάλαμοι δημιουργίας συνθηκών εύκολης επιμόλυνσης GRW/Wt έχουν κοινά όλα τα κατασκευαστικά και λειτουργικά  χαρακτηριστικά και δυνατότητες προγραμματισμού των δωματίων τύπου Walk-in GRW CMP2 ή των τροχήλατων θαλάμων ανάπτυξης φυτών τύπου GRW500-1000-1500 CMP2 και επί πλέον είναι κατασκευασμένοι με υλικά, εξαρτήματα, όργανα και αισθητήρια λειτουργίας που αντέχουν να παραμένουν συνεχώς  βρεγμένα από την κορεσμένη υγρασία που καλύπτει κάθε σημείο του θαλάμου.
 
Για την εξασφάλιση της σταθερά υπεκορεσμένης σχετικής υγρασίας εντός του θαλάμου είναι εξοπλισμένοι με ηλεκτονικούς υγραντές υψηλής τεχνολογίας οι μοναδικοί που μπορούν να παράγουν εξαιρετικά μικρά σταγονίδια υγρασίας (σύννεφο ψυχρού ατμού).  


 
GRWWt 500-1000/CMP2
Τεχνικά χαρακτηριστικά
GRWWt 1500/CMP2
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Walk-in GRWWt/CMP2
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Σύνδεσμοι
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Επικοινωνία
Εξοπλ. Γεωπ Βιολογ & Βιομηχ
Χάρτης
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία