Αναλογικά και Ψηφιακά καταγραφικά χαρτιού
Επιστροφή στα καταγραφικά data loggers & όργανα μέτρησης
Εμμανουήλ Ε. Χρυσάγης
Διακοπτόμενη καταγραφή έγχρωμης κουκίδας 6 χρωμάτων
Πλάτος χαρτιού 150mm
Συχνότητα δειγματοληψίας καταγραφής: 10s/6ch, max & ρυθμιζόμενη ταχύτητα χαρτιού
Τύπος εισόδων: DC voltage (±10mV, 0-20mV, 0-50mV, ±1V, 1-5V), DC current (4-20mA) , Thermocouple (K, T, J, E,B,S,R,G,C,N,PR40-20, PLII, L, Au-Fe)
RTD: (Pt100, Pt50, JPt100)
Ακρίβεια ένδειξης/καταγραφής: ±0.2%±1 digit max.
(Αισθητήρια κατασκευάζονται κατά παραγγελία)
Συνεχής καταγραφή δύο χρωμάτων με γραφίδες.
Ταχύτητα πλήρους περιστροφής επιλεγόμενη σε 24 ώρες ή 7 ημέρες.
Διάμετρος κυκλικού χαρτιού 254 mm (10")
Προγραμματιζόμενες είσοδοι.
Τύπος εισόδων εναλλακτικά ανά κανάλι Thermocouple (J, K, T, R, S), RTD (100 Ω platinum), DC Current (4 to 20 mA; internal 4.7 Ω) , DC Voltage ( 0 to 5 V)
Ακρίβεια καταγραφής ±0.5% της κλίμακας (100 βαθμίδες ανάλυση κλίμακας)
(Αισθητήρια κατασκευάζονται κατά παραγγελία)Input
Συνεχής καταγραφή δύο χρωμάτων με γραφίδες
Ταχύτητα πλήρους περιστροφής 7 ημέρες
Μηχανισμός περιστροφής quartz
Εύρος θερμοκρασίας 0-40°C +/- 0,5
Εύρος σχετικής υγρασίας 0 ... 95% r.h. +/- 3 %
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 6 ΚΑΝΑΛΙΩΝ R06
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 2 ΚΑΝΑΛΙΩΝ R7300
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ / ΣΧ.ΥΓΡΑΣΙΑΣ
(ΘΕΡΜΟΫΔΡΟΓΡΑΦΟΣ)
Αναλογικά & Ψηφιακά καταγραφικά
Συνέχεια στην σελίδα 2
Σύνδεσμοι
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Επικοινωνία
Χάρτης
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία