Συστήματα συλλογής δεδομένων με υπολογιστή
Εμμανουήλ Ε. Χρυσάγης
ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ.
Επιστροφή στα καταγραφικά data loggers & όργανα μέτρησης
Η ΕΜ. Ε. ΧΡΥΣΑΓΗΣ σχεδιάζει και δημιουργεί για την εφαρμογή σας την κατάλληλη διάταξη που μπορεί αφ' ενός μεν να συγκεντώνει πληροφορίες λειτουργίας ενός ή περισσοτέρων μηχανημάτων ταυτόχρονα αφ' ετέρου δε να αποθηκεύει με ασφάλεια μετρήσεις προερχόμενες από οποιοδήποτε φυσικό μέγεθος απαιτείται.
Όλες οι εφαρμογές που σχεδιάζει η ΕΜ.Ε. ΧΡΥΣΑΓΗΣ λειτουργούν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές με λειτουργικό περιβάλλον Windows. Υποστηρίζουν ενσύρματα ή ασύρματα ιδιωτικά δίκτυα ή internet ώστε να εξασφαλιζεται εάν είναι επιθυμητή η δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρησης των δεδομένων.

Οι μονάδες συλλογής δεδομένων μέσω υπολογιστή μπορούν να χρησιμοποιηθούν από απλούς χρήστες υπολογιστών διότι στηρίζονται σε γραφικό περιβάλλον με κατανοητά μιμικά διαγράμματα και απλές εντολές.
Στις εγκαταστάσεις και καταγραφής δεδομένων υποστηρίζει μία ευαίσθητη εφαρμογή (π.χ. ένα μακρόχρονο πείραμα με ευπαθή υλικά) εντοπίσει λειτουργική ανωμαλία ή παρουσία συνθηκών εκτός ελέγχου (οριζόμενων από τον χρήστη) ενεργοποιεί οπτικός και ηχητικός συναγερμός. Προαιρετικά αποστέλεται μήνυμα SMS.
Επικοινωνήστε με την ΕΜ.Ε. ΧΡΥΣΑΓΗΣ προκειμένου να ζητήσετε την πρόταση που μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις σας.
Σύνδεσμοι
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Επικοινωνία
Χάρτης
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία