Κατασκευή ειδικών μηχανημάτων
κατά παραγγελία
Διάφορα πειράματα σε πολλά επιστημονικά πεδία απαιτούν νέα, εξειδικευμένα μηχανήματα ή συσκευές που δεν υπάρχουν αλλά μπορούν να κατασκευαστούν κατά παραγγελία.
Το ξεκίνημα της εφαρμογής νέων Ελληνικών και διεθνών προτύπων σε εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου βιομηχανιών, συχνά απαιτεί την χρησιμοποίηση καινούργιων συσκευών που δεν υπάρχουν ως μηχανήματα παραγωγής.
Επικοινωνήστε με την CDR ΕΜΜ. Ε. ΧΡΥΣΑΓΗΣ προκειμένου να συζητήσετε την δυνατότητα κατασκευής των προτότυπων συσκευών ή μηχανημάτων που θα σας διευκολύνουν στις διαδικασίες που καλείστε να εφαρμόσετε.

Η CDR ΕΜΜ. Ε. ΧΡΥΣΑΓΗΣ αφ' ενος μεν έχει μεγάλη κατασκευαστική εμπειρία αφ' ετέρου δε συνεργάζεται με εξωτερικούς ειδικούς επιστήμονες ώστε να μπορεί να δώσει λύση σε ένα μεγάλο πεδίο εφαρμογών.
Πολλές φορές οι εξελίξεις απαιτούν την αναπροσαρμογή ή αναβάθμιση μηχανημάτων που έχουν αγορασθεί στο παρελθόν. Και σε αυτή την περίπτωση η CDR ΕΜΜ. Ε. ΧΡΥΣΑΓΗΣ ίσως μπορεί να μετασκευάσει το μηχάνημα σας μειώνοντας το κόστος που θα απαιτούσε η πλήρης αντικατάσταση του.
Δίκτυο ερευνητικών εντομοπαγίδων σε όλη την Ελλάδα
Δωμάτιο ελεγχόμενων συνθηκών για την συντήρηση ειδικών αρχαιοτήτων στο μουσείο Ισθμίων
Προγραμματιζόμενες θάλαμος καλλιέργειας γιαούρτης σε σχέση με το pH
Εμμανουήλ Ε. Χρυσάγης
Ερευνητικός θάλαμος
καλλιέργειας μανιταριών
Σύνδεσμοι
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Επικοινωνία
Κατηγορίες προϊόντων
Χάρτης
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία