Εμμανουήλ Ε. Χρυσάγης
Σύνδεσμοι
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Επικοινωνία
Χάρτης
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
Εξοπλ. Γεωπ Βιολογ & Βιομηχ
Συσκευή μέτρησης CO2
IRGS-CO2
Προδιαγραφές
 
Τυποποιημένες κλίμακες λειτουργίας :
Carbon Dioxide: 2000ppm, 3000ppm, 5000ppm
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ Το IRGS-CO2 εξοπλίζεται με LCD οθόνη 4 ψηφίων.
  
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει λειτουργίες όπως αναλογική έξοδο σήματος, αυτόματη διόρθωση μέτρησης σε σχέση με την θερμοκρασία και πρόγραμμα για ενεργοποίηση συναγερμού.


Η λειτουργία δειγματοληψίας του αέρα εντός του αισθητηρίου IRGS-CO2 στηρίζεται στην αρχή ventouri που γίνεται μέσα στην κεφαλή μέτρησης. Η μέθοδος αυτή της δειγματοληψίας είναι αθόρυβη, αξιόπιστη και γρήγορης απόκρισης. Λόγω της μη δυναμικής δειγματοληψίας τα οπτικά της κεφαλής μέτρησης υπερύθρων δεν εκτίθενται σε σκόνη αυξάνοντας την αξιοπιστία. Για τον ίδιο λόγο δεν χρειάζονται φίλτρα προστασίας των αισθητηρίων.
Κάθε αιθητήριο παραδίδεται πλήρως βαθμονομημένο και συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών.Η IRGS-CO2 είναι ένα αισθητήριο υπερύθρων υψηλής απόδοσης κατάλληλο για την μέτρηση συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα σε εφαρμογές ελέγχου περιβάλλοντος, παραγωγής γεωπονικών προϊόντων και εξαερισμού. Κατασκευάζεται σε υδατοστεγές (IP65)κουτί ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλοντα υψηλής υγρασίας. Επειδή λειτουργεί στην αρχή της διάθλασης/μεταφοράς δεν απαιτείται αντλία μεταφοράς δείγματος αέρα αλλά τοποθετείται στο περιβάλλον που μετρά. Η συσκευή αυτή μπορεί να εγκατασταθεί σε τοίχο.
MODEL 
   GAS    
ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΑ
  περιόδου 12 μηνών
  STABILITY    
@ ZERO
   STABILITY   
@ SPAN
      IRGS-CO2
(0-2000ppm)
CO2 
+/-2.5% of range   
+/- 2.5% of range   
+/- 0.3% 
+/- 1.5%  
IRGS-CO2
(0-3000ppm)
CO2
+/-2.0% of range 
+/- 2.0% of range   
+/- 0.3% 
+/- 1.5%  
IRGS-CO2
(0-5000ppm)
CO2
+/-2.0% of range 
+/- 2.0% of range   
+/- 0.3% 
+/- 1.5%