Θάλαμοι πάγωσης αποπάγωσης
(αέρα-νερού)
FRZ /wa ramp
Οι θάλαμοι της σειράς FRZ /wa ramp είναι κατάλληλοι για την εφαρμογή πρότυπων ελέγχων αντοχής πάγωσης αποπάγωσης διαφόρων υλικών όπως κεραμιδιών, κόλας πλακιδίων σε περιβάλλον αέρα & νερού αντικαθιστώντας περισσότερες από δύο κλασικές εργαστηριακές συσκευές. Ελαχιστοποιούν το κόστος λειτουργίας του εργαστηρίου σας μειώνοντας ταυτόχρονα τις απαιτούμενες εργατοώρες και το χρόνο εκτέλεσης των δοκιμών.
Σύμφωνα με:

ASTM WK13976 C1262-05a

EN 539-2

EN 1348

AASHTO 
T103-91/ 1996 
Ουσιαστικό πλεονέκτημα τους είναι πως εκτελούν πλήρως αυτοματοποιημένα όλες τις προβλεπόμενες από τα πρότυπα φάσεις μέσα στην ίδια συσκευή και δεν απαιτούν την απασχόληση προσωπικού επί 24ώρου βάσεως και για ημέρες όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα για να παρακολουθούνται οι φάσεις ώστε να μεταφέρονται τα δοκίμια από μηχάνημα σε μηχάνημα. Το πρόγραμμα ελέγχου είναι προσαρμοζόμενο σε κάθε πρότυπο κατά ASTM ή EN που προβλέπει επαναλαμβανόμενους κύκλους όπου ένα υλικό ψύχεται με ελεγχόμενο ρυθμό μεταβολής της θερμοκρασίας εμβαπτισμένο σε νερό, στην συνέχεια καταψύχεται ελεγχόμενα στον αέρα και τέλος αποψύχεται βιαίως με νερό συγκεκριμένης θερμοκρασίας.
Οι θάλαμοι είναι κατάληλοι για διαδικασίες που προβλέπονται σε πρότυπα όπως το C1262-05a Test method for evaluating the Freeze-Thaw Durability of Manufactured concrete masonry units and Related concrete units, EN 539-2 Clay roofing for discontinuous laying - determination of physical characteristic- test for frost resictance, ΕΝ 1348 Κονιάματα και κόλλες για πλακίδια και πλάκες προσδιορισμός της πρόσφυσης τσιμεντοκονιαμάτων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων . AASHTO T103-91/ 1996 προσδιορισμός της ανθεκτικότητας σε αποσάθρωση αδρανών υλικών με την μέθοδο ψύξης-απόψυξης.
Η CDR κατασκευάζει θαλάμους ψύξης απόψυξης με χωρητικότητα ανάλογη των αναγκών κάθε πελάτη. Ολοι οι θάλαμοι χειρίζονται από έγχρωμη οθόνη αφής υγρών κρυστάλλων μέσω διευκρινιστικών μιμικών διαγραμμάτων και κατανοητών μενού στην Ελληνική γλώσσα. Το αξιόπιστο βιομηχανικού τύπου σύστημα ελέγχου ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο με απλά μηνύματα για την σωστή εκτέλεση των φάσεων και προειδοποιεί οπτικά και ηχητικά για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος.
Εμμανουήλ Ε. Χρυσάγης
(Πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία)
Σύνδεσμοι
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Επικοινωνία
Εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου υλικών
Ζητείστε μας το αναλυτικο τεχνικό φυλλάδιο
Χάρτης
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
ΕΙΔΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ & ΚΟΛΑΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ