Συσκευή θερμικής καταπόνησης
έτοιμων κονιαμάτων επιχρισμάτων
FRZ /WLA ramp
Εμμανουήλ Ε. Χρυσάγης
Σύμφωνα με:


EN 1015-21
(Πλήρως αυτοματοποιημένη εκτέλεση διαδικασίας)
Σύνδεσμοι
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Επικοινωνία
Εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου υλικών
Χάρτης
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
CDR E. CHRYSSAGIS is the first European company είναι η πρώτη Ευρωπαϊκή εταιρία που κατασκευάζει ένα πλήρως αυτοματοποιημένο θάλαμο για την εκτέλεση των διαδικασιών θερμικού στρες επί κονιαμάτων για επιχρίσματα σύμφωνα με το πρότυπο EN 1015-21.
Πρόκειται για τον θάλαμο τύπου FRZ/WLA ramp ο οποίος είναι προγραμματισμένος να υλοποιεί τις πολυήμερες και εναλλασσόμενες φάσεις του προτύπου χωρίς την παρέμβαση του εργαστηριακού. Όλες οι προβλεπόμενες φάσεις (κλιματισμός σε σταθερές συνθήκες, θέρμανση των επιφανειών με υπέρυθρη ακτινοβολία, πάγωση σε συνθήκες ψύχους, εμβάπτιση σε νερό) με όλες τις προβλεπόμενες εναλλαγές συμπεριλαμβάνονται σε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να παρακολουθεί ο χρήστης από την μεγάλη έγχρωμη οθόνη του συστήματος ελέγχου. Με τον θάλαμο FRZ/WLA ramp κάθε εταιρία μειώνει στο ελάχιστο την απασχόληση του προσωπικού για την μεταφορά των δοκιμίων από συσκευή σε συσκευή και την ανάγκη αγοράς τουλάχιστον τριών συσκευών τις οποίες αντικαθιστά πλήρως.
 Ο περιοδικός έλεγχος των μηνυμάτων του προγράμματος και η ανάλυση της καταγραφής των συνθηκών κάθε δοκιμής είναι η μόνη απασχόληση του εργαστηριακού πριν από τον τελικό έλεγχο της κατάστασης των επιφανειών των δοκιμίων. Στο βασικό εξοπλισμό συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα τηλεφωνικής ειδοποίησης του χειριστή για κάθε λειτουργικό πρόβλημα.

Η 21χρονη εμπειρία της ΕΜ.Ε.ΧΡΥΣΑΓΗΣ στην κατασκευή μηχανημάτων ελεγχόμενων συνθηκών, η επιλογή αποδεδειγμένα αξιόπιστων εξαρτημάτων, η χρήση ανοξείδωτου χάλυβα στην υπερκατασκευή και η εμπειρία των προγραμματιστών της EM.E.ΧΡΥΣΑΓΗΣ. σε ανάλογες σχεδιάσεις σας εξασφαλίζουν αξιόπιστη λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Το σύστημα ελέγχου έχει την δυνατότητα σύνδεσης σε τηλεφωνική γραμμή προκειμένου να γίνεται έλεγχος και συντήρηση τηλεματικά από το service της εταιρίας μας.