Εξοπλισμός ή Αναβάθμιση υπαρχόντων εγκαταστάσων
ECC WALK-in Renv
Υπάρχουν βιομηχανίες και εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου που έχουν σε λειτουργία θαλάμους παλαιάς τεχνολογίας ή έχουν διαμορφώσει καινούργιους κτιστούς θαλάμους για τους οποίους επιθυμούν να προμηθευτούν σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και αυτοματισμούς,  ράφια τοποθέτησης των δοκιμίων κλπ.

Η CDR αναλαμβάνει την αναβάθμιση όλων των απαραίτητων συστημάτων που απαιτούνται ώστε να λειτουργούν σύμφωνα με τον Ελληνικό κανονισμό σκυροδέματος τα πρότυπα EN 206-1 , EN 12390-2 / 2000 & ASTM C 511-98 και όλα αυτά πάντοτε σε λογικό κόστος.

Σύμφωνα με:

Ελληνικό κανονισμό σκυροδέματος

EN 206-1

ASTM C 511-98
Μια αναβάθμιση μπορεί να συμπεριλαμβάνει την αντικατάσταση  ολόκληρου ή τμήματος του υπάρχοντος εξοπλισμού ώστε να αποκτήσει ο θάλαμος την αξιόπιστη λειτουργία των μηχανημάτων μας.
Συζητήστε με το τεχνικό μας τμήμα για τα εναλλακτικά και ιδιαίτερα αξιόπιστα συστήματα ύγρανσης που λειτουργούν με κάθε ποιότητας νερό, καθώς και το ειδικό ψηφιακό αισθητήριο υγρασίας το PSYCHRO3. Πρόκειται για το ειδικά σχεδιασμένο από την εταιρία μας αισθητήριο υγρασίας που που σε αντίθεση με τα κοινά ηλεκτρονικά αισθητήρια εξασφαλίζει ακρίβεια και σταθερότητα μέτρησης σε περιβάλλον πολύ υψηλής σχ.υγρασίας ακόμα και σε κορεσμένη ατμόσφαιρα υγρασίας και συνοδεύεται από εγγύηση σωστής λειτουργίας εφόρου ζωής του θαλάμου.
 
Επικοινωνήστε μαζί μας για την υποβολή προτάσεων
Εμμανουήλ Ε. Χρυσάγης
    ECC Walk-in Renv    
   Εξωτ. Διαστάσεις 
Κάθε μέγεθος
  Εσωτ. εξοπλισμός 
Κατά παραγγελία 
Θερμοκρασία 
20° C  ±0,5 
Σχ. Υγρασία 
100% 
Παροχή ρεύματος 
380-400V / 3pH
Σύνδεσμοι
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Επικοινωνία
Εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου υλικών
Χάρτης
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία