Εμμανουήλ Ε. Χρυσάγης
Πλατφόρμες
έκκεντρης ανάδευσης
 
SHPL
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΖΥΓΙΣΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ
Η μελετημένη σχεδίαση και το σωστό ζύγισμα του μηχανισμού ανάδευσης έχουν σαν αποτέλεσμα την απαλλαγμένη από κραδασμούς λειτουργία ανεξαρτήτως του ρυθμού περιστροφής.
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Ο εξαιρετικά αξιόπιστος ρυθμιστής στροφών του Ιαπωνικού οίκου HITACHI  διαθέτει ψηφιακή οθόνη για τον έλεγχο και την ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής. Μία σειρά από μηνύματα επί της οθόνης διευκρινίζουν την κατάσταση λειτουργίας του συστήματος. Το ιδιαίτερα ακριβές ηλεκτρονικό κύκλωμα του ρυθμιστή στροφών είναι τύπου PID ώστε να σταθεροποιεί την ταχύτητα περιστροφής με μεγάλη ακρίβεια.
 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΚΕΝΤΡΗΣ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
Η σειρά συσκευών ανάδευσης βαρέως τύπου SHPL της CDR είναι κατάλληλες για συνεχή 24ωρη χρήση από εργαστήρια και βιομηχανίες που επιθυμούν ανάδευση σε συνθήκες περιβάλλοντος. Μπορούν να λειτουργήσουν μέσα σε δωμάτια ελεγχόμενης θερμοκρασίας ή σε μεγάλους θαλάμους ελεγχόμενων συνθηκών που κατασκευάζει η CDR. Παράγονται σε 3 μεγέθη διαφορετικής επιφάνειας. Έχουν μικρές διαστάσεις που τους επιτρέπoυν την τοποθέτηση σε κάθετες βάσεις πολλαπλών συσκευών (rack).
 
SHPL-6040
SHPL-9060
Διαστάσεις πλατφόρμας
 590Χ430
 900Χ590
Πλάτος έκκεντρης ανάδευσης (mm)
 25,4
 25,4
Ταχύτητα περιστροφής (rpm)
 30-340
 30-340
Ακρίβεια περιστροφής (rpm)
 +/-5
 +/-5
Παροχή ρεύματος  220-240VAC  /1pH/50Hz
Σύνδεσμοι
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Επικοινωνία
Εξoπλ.Φαρμακοβιομηχανιών
Εξοπλ. Γεωπ Βιολογ & Βιομηχ
Χάρτης
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία