Εμμανουήλ Ε. Χρυσάγης
Δωμάτια βλάστησης
σποριόφυτων
SG Walk-in
Εξοπλισμός φυτώριων & ελέγχου βλαστικότητας
Περισσότερες πληροφορίες
Σύμφωνα με:

Προδιαγραφές
ISTA 
Σύνδεσμοι
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Επικοινωνία
Εξοπλ. Γεωπ Βιολογ & Βιομηχ
Χάρτης
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

Οι παραγωγοί γνωρίζουν πως στο θερμοκήπιο είναι ασύμφορη και συχνά αδύνατη η εκτός εποχής προβλάστηση υγιών και ομοιόμορφων σποριόφυτων, διότι αυτό προϋποθέτει ομοιογενείς, ιδανικές και χωρίς διακυμάνσεις συνθήκες  προβλάστησης.

 

Εγκαθιστώντας ένα θάλαμο SG Walk-in της Ε. ΧΡΥΣΑΓΗΣ έχετε ανά πάσα στιγμή στην διάθεση σας τις ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας που απαιτούνται για την προβλάστηση κάθε ποικιλίας σπόρου, χωρίς να σας απασχολούν  η εποχή και οι καιρικές συνθήκες  που επικρατούν.  

Με ένα θάλαμο SG Walk-in μπορείτε να προγραμματίζετε με απόλυτη ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα προβλάστησης καλύπτοντας ακόμα και την ξαφνική ζήτηση της πελατείας σας ενώ εκμηδενίζετε τις απώλειες του ακριβού πολλαπλασιαστικού υλικού σας.

 

Όποια και εάν είναι η δυναμικότητα του φυτώριου σας η CDR Ε. ΧΡΥΣΑΓΗΣ κατασκευάζει το ιδανικό μέγεθος προβλαστηρίου για τις ανάγκες σας. Εσείς προσδιορίστε τις απαιτήσεις σας και σε σύντομο χρόνο  η  Ε. ΧΡΥΣΑΣΓΗΣ θα σας εγκαταστήσει το θάλαμο που θα σας απαλλάξει  από το άγχος, τις χαμένες ώρες, και την απώλεια χρημάτων. Οι πελάτες θα μπορούν να στηρίζονται στις έγκαιρες παραδόσεις σας.

 

Οι θάλαμοι SG Walk-in μπορούν να εγκατασταθούν σε στεγασμένο χώρο, μέσα σε θερμοκήπιο ή στην ύπαιθρο.  Διαθέτουν ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακά όργανα ελέγχου που σας επιτρέπουν να επιλέγετε με ευκολία τις επιθυμητές συνθήκες θερμοκρασίας & σχετικής υγρασίας. Μεγάλο πλεονέκτημα των θαλάμων SG Walk-in αποτελεί το ειδικά σχεδιασμένο για χώρους υψηλής υγρασίας αισθητήριο PSYCHRO3d. Σε αντίθεση με τα κοινά ηλεκτρονικά αισθητήρια υγρασίας μπορεί να λειτουργεί σε κορεσμένη ατμόσφαιρα υγρασίας χωρίς να καταστρέφεται σε μερικούς μήνες. Η εγγύηση καλής λειτουργίας του εφόρου ζωής του θαλάμου σας εξασφαλίζει γι αυτό.

 

Επικοινωνήστε τώρα με την CDR EM. E. ΧΡΥΣΑΓΗΣ και εμπιστευτείτε την παραγωγής σας σε αξιόπιστα μηχανήματα που κατασκευάζονται για τις  Ελληνικές αντίξοες συνθήκες. Ο θάλαμος θα γίνε το βασικό εργαλείο της παραγωγής σας και η  επένδυση σας θα αποσβεσθεί σε ελάχιστο χρόνο.

  ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ  ΣΑΣ  

Το απαραίτητο
εργαλείο σε
κάθε θερμοκήπιο