Εμμανουήλ Ε. Χρυσάγης
Δωμάτια & θάλαμοι ιστοκαλλιέργειας
Walk-in TCU/CMP2
TCU 500-1000/CMP2/SB
TCU 200-350/DGe/FR
 
 
ΘΑΛΑΜΟΙ ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
H CDR παράγει τρεις ομάδες θαλάμων ειδικά σχεδιασμένες για ιστοκαλλιέργεια. Τα δωμάτια ιστοκαλλιέργειας (Walk-in TCU/CMP2)  με την απεριόριστη χωρητικότητα που είναι κατάλληλα και για παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού. Τους τροχήλατους θαλάμους μεγάλης χωρητικότητας της σειράς TC500-1000/CMP2 και τούς μικρούς θαλάμους της σειράς TC200-350/DGe. Βασικό πλεονέκτημα των θαλάμων αποτελεί η ειδική σχεδίαση της εσωτερικής κυκλοφορίας του αέρα που δεν επιτρέπει την συμπύκνωση υγρασίας μέσα στα τριβλία petri. 
Walk-in TCU/CMP2
Τεχνικά χαρακτηριστικά
TCU 500-1000/CMP2
Τεχνικά χαρακτηριστικά
TCU 200-350/DGe
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εξοπλισμός φυτώριων & ελέγχου βλαστικότητας
Σύνδεσμοι
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Επικοινωνία
Εξοπλ. Γεωπ Βιολογ & Βιομηχ
Χάρτης
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία