Εμμανουήλ Ε. Χρυσάγης
Δειγματολήπτες σπόρων
Εξοπλισμός φυτώριων & ελέγχου βλαστικότητας
Σύνδεσμοι
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Επικοινωνία
Χάρτης
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
Σετ τριών δειγματοληπτών κατάλληλων για λήψη σπόρων από συσκευασίες.
Καλύπτουν τις απαιτήσεις του σχετικού κανονισμού για τις επιχειρήσεις εμπορίας σπόρων.