Δεξαμενή νερού εμβάπτισης
κεραμιδιών σε κενό αέρος
VACTunk 7
Σύμφωνα με:


EN 539-2
Εμμανουήλ Ε. Χρυσάγης
ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
   
    Η συσκευή λειτουργεί ως στεγανός υποδοχέας προοδευτικής εμβάπτισης κεραμιδιών σε νερό υπό κενό αέρος. Σε αυτή ο χρήστης πραγματοποιεί την πρώτη φάση της διαδικασίας που προβλέπει το πρότυπο EN 539-2 της μεθόδου C. Παραδίδεται πλήρης με κατάλληλο αυτοματισμό που ελέγχει την σταδιακή εμβάπτιση στο νερό, την διατήρηση σταθερής υποπίεσης καθώς και την διβάθμια αντλία δημιουργίας κενού αέρος.
Για την επόμενη φάση του προτύπου απαιτείται η συσκευή ψύξης απόψυξης τύπου FRZ /wa RAMP.
.
         
Σύνδεσμοι
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Επικοινωνία
Εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου υλικών
Χάρτης
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία