Ψύκτης θερμοστάτησης
υγρών
WCIRC/DG-CH
Οι συσκευές της σειράς WCIRC είναι κατάλληλα σχεδιασμένες για να ψύχουν νερό για βιομηχανικές και εργαστηριακές εφαρμογές. Τα μεγάλα μεγέθη είναι κατάλληλα για θερμοστάτηση υδατόλουτρων μεγάλου μεγέθους.
Κατασκευάζονται σε διαφορετικούς τύπους ανάλογα με την ποιότητα ή σύνθεση του ψυχόμενου υγρού και τον τύπο του εναλλάκτη θερμοκρασίας.
Στις εφαρμογές όπου είναι επιθυμητή η απ'ευθείας ψύξη ενός υγρού σε ανοικτό κύκλωμα υπάρχει η σειρά DEXP και στις εφαρμογές για την ψύξη με ενδιάμεσο εναλλάκτη κλειστού κυκλώματος (υγρού-υγρού)υπάρχει ο τύπος LTOL.
Επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της CDR Ε. ΧΡΥΣΑΓΗ για τον προσδιορισμό του κατάλληλου τύπου και μεγέθους που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της εφαρμογής σας.
Εμμανουήλ Ε. Χρυσάγης
Σύνδεσμοι
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Επικοινωνία
Εξoπλ.Φαρμακοβιομηχανιών
Εξοπλ. Γεωπ Βιολογ
& Βιομηχ
Εξοπλισμός ποιοτικού
ελέγχου υλικών
Χάρτης
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία