Εμμανουήλ Ε. Χρυσάγης
Βοηθητικός  εξοπλισμός θαλάμων
Βοηθητικές δεξαμενές νερού συστημάτων ύγρανσης 
Οι δεξαμενές τοποθετούνται εξωτερικά των θαλάμων και εξασφαλίζουν αδιάλειπτη παροχή νερού στους υγραντές σε περιπτώσεις διακοπής της κεντρικής τροφοδοσίας. Υπάρχουν σε διάφορα μεγέθη. Προαιρετικά διαθέτουν αντλία νερού ώστε να μπορούν να εγκατασταθούν μακρυιά από ένα θάλαμο.
Φίλτρα παροχής νερού συστημάτων ύγρανσης
Τα φίλτρα νερού είναι απαραίτητα για την συγκράτηση μικροσωματιδίων από το δίκτυο ύδρευσης που μπορούν να φράξουν την ροή του νερού προς τα συστήματα ύγρανσης. Υπάρχουν σε δύο τύπους αναλόγως του φίλτρου διήθησης.
Συσκευές διαχείρησης νερού αποχέτευσης θαλάμων
Οι θάλαμοι και τα ψυγεία απαιτούν την ύπαρξη αποχέτευσης που συχνά είτε δεν υπάρχει ή βρίσκεται μακρυιά. Η λύση με την τοποθέτηση ενός δοχείου που αδειάζεται περιοδικά δεν βοηθάει διότι ξεχνάμε το άδειασμα.  Οί συσκευές αυτές είναι η ιδανική λύση. Συγκεντώνουν τα συμπυκνώματα μίας ή περισσοτέρων αποχετεύσεων και η μέν πρώτη τα προωθεί προς μία αποχέτευση που βρίσκεται μακρυιά σε υψομετρική διαφορά μέχρι 6 μέτρα και απόσταση μέχρι 15 μέτρα η δε δεύτερη τα εξατμιζει στον αέρα. 
Επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της EM. E. ΧΡΥΣΑΓΗΣ για να σας προταθεί η κατάλληλη λύση στο πρόβλημα σας. 
Συσκευές αδρανοποίησης & αποκλήρυνσης νερού
Για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων και της ανάγκης για συχνή συντήρηση στα συστήματα ύγρανσης λόγω της χρησιμοποίησης νερού ύδρευσης ή γεώτρυσης υπάρχουν δύο προτάσεις.
Η εγκατάσταση μαγνητικών αδρανοποιητών αλάτων και η εγκατάσταση συσκευών αποσκλήρηνσης. Επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της EM. E. ΧΡΥΣΑΓΗΣ για να σας προταθεί η κατάλληλη λύση στο πρόβλημα σας. 
Σύνδεσμοι
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Επικοινωνία
Εξoπλ.Φαρμακοβιομηχανιών
Εξοπλ. Γεωπ Βιολογ & Βιομηχ
Εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου υλικών
Χάρτης
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία