Κλιματισμός ακριβείας
εργαστηρίων
KLIMA LAB
Η CDR έχοντας μακρόχρονη τεχνογνωσία στην κατασκευή μηχανημάτων ελεγχόμενων συνθηκών αναλαμβάνει την σχεδίαση κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού για εργαστηριακούς χώρους. Τα συστήματα αυτά σε αντίθεση με τα διαιρούμενα κοινά κλιματιστικά ρυμίζουν με ακρίβεια και μεγάλη σταθερότητα την θερμοκρασία, την σχετική υγρασία την ανανέωση αέρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων που εφαρμόζει το εργαστήριο σας. .
Οι μονάδες κλιματισμού εργαστηρικών χώρων συναρμολογούνται με εξαιρετικά ανθεκτικές ημικεντρικές μονάδες κλιματισμού του Αμερικανικού οίκου RUUD. Προσεκτικά υπολογισμένα και κατασκευασμένα κανάλια διανομής του αέρα και απολύτως ρυθμιζόμενα στόμια διανομής εξασφαλίζουν την απαραίτητη ομοιογένεια συνθηκών και χαμηλή στάθμη θορύβου. Τα κανάλια τοποθετούνται είτε εμφανώς στην οροφή του εργαστηρίου ή για λόγους αισθητικής εντός της ψευδοοροφής. Τα συστήματα κλιματισμού εκτός από την ψυκτική/θερμαντική μονάδα διαθέτουν επίσης σύστημα ύγρανσης, σύστημα αφύγρανσης, σύστημα ανανέωσης και φιλτραρίσματος αέρα .
Επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της ΕΜ.Ε.ΧΡΥΣΑΓΗΣ για να ζητήσετε την πρόταση μας για την κατασκευή του κλιματισμού του εργαστηρίου σας.
Κλιματισμός, συσκευές & φίλτρα καθαρισμού αέρα
Εμμανουήλ Ε. Χρυσάγης
Σύνδεσμοι
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Επικοινωνία
Εξoπλ.Φαρμακοβιομηχανιών
Εξοπλ. Γεωπ Βιολογ & Βιομηχ
Εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου υλικών
Χάρτης
Η εταιρία
Home
Προϊόντα
Πελατολόγιο
Ποιότητα
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία